Daggkåpans ekonomiska förening

ÅRSMÖTE

Tid: Tisdag 19 juni 2018 kl.18
Plats: Högadalsvägen 14
Lokal: Förskolan


Välkomna alla medlemmar till årets föreningsstämma!
Här kan Du ta del av föreningens ekonomi, träffa sittande styrelse och vara med och välja den nya styrelsen. Det finns plats för övriga frågor på dagordningen. Föreningen och styrelsen har stort stöd och inspiration av engagerade medlemmar.
Så, ta Er tid att vara en del av det nya verksamhetsåret och
känn Er välkomna till årsmötet!


Dagordning och valberedningens förslag sitter på anslagstavlorna.

Bästa hälsningar
Susanne Forsberg
Ordförande