Elevhälsovård 

Vi samarbetar med Karlshamns kommun kring elevhälsovården. Vi har genom detta samarbete tillgång till skolsköterska, skolkurator, skolläkare och skolpsykolog. Specialpedagogisk kompetens finns på skolan. 

Skolsköterska:
Elionore Larsson.
Elionore är hos oss varje fredag kl. 08.00 - 12.00 och nås  på telefon 0454-307449 eller 0454-84090.

Specialpedagog

Inger Johansson

Tfn 070-694 24 23

Studievägleding. SYV
PG Frejborn
PG nås på telefon
0454-81335, 070-2666233
epost: pg.frejborn@utb.karlshamn.se