Styrelsen Daggkåpans ekonomiska förening, huvudman för
 Karlshamns Waldorfskola och Daggkåpans Barnstuga

 

Anders Gillberg, ledamot


Folke Dahlrot,  0768-03 10 51, ordförande

Louise Nygren, ledamot


Paul Ekdahl,  ledamot

Kim Persson, suppleant

Göran Åkesson, ledamot


Petra Gagner,  suppleant


Katarina P Miller, 0734233909, kassör

Helene Teglund, ledamot

Anne Santesson, suppleant

Anette Boman, ledamot

Anna Wärnblom, revisor