Waldorfskolans personal 
Anette Boman

Ämneslärare, matematik
och NO
Ingrid Pi Björngreen-Nilsson
Klasslärare
Mia Fingal

Klasslärare
Sara Månsson Möllergren

Klasslärare 
Paul Ekdahl

Musiklärare
Camilla Filipsen

Klasslärare

Tomas Olsson

Konstnärlig vaktmästare
Kim Persson
Träslöjdslärare och resurspedagog
Linda Kavlie Hatch
Resurspedagog och
textilslöjdlärare
Charlotta
Ämneslärare spanska, engelska
fritidsledare

Carina Nygren
Kock-matkonstnär

Katarina Pattberg Miller
Klasslärare och rektor

Rebecka Johnsson
Ämneslärare svenska, engelska

Dirk Suckhow
Resurspedagog

Jens Brandt
Speciallärare, resurspedagog
Personalbilder uppdateras efter årsskiftet!