Daggkåpans Barnstuga har fyllt 30 år!!!
3 september är det så länge sedan dörrarna öppnades i en villa på Rosenvägen i Asarum.
Vi pedagoger firade detta jubileum tillsammans med barnen på lekskolan. 

Aktuell information med anledning av Covid-19:
 

Karlshamns Waldorfskola följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/


"Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Barn som är friska kan gå i skola och förskola även om någon annan i familjen är sjuk, men om du som vårdnadshavare är sjuk ska du inte följa med barnet in i skolans eller förskolans lokaler.
Om du har symtom som snabbt går över, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver du ändå stanna hemma och vara helt symtomfri i minst 2 dygn innan du kan återgå till arbete, skola, förskola eller annan aktivitet (se även ovan). Detta för att försäkra dig om att symtomen verkligen var tillfälliga.
Om du av någon anledning inte har testats för covid-19 trots att du haft symtom i mer än ett dygn som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan du gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan eller annan aktivitet 7 dygn efter att du fick symtom om du mått bra och varit feberfri i minst 2 dygn. Det gäller också om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall."


 

Följ noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer
för att minska smittspridningen:


*Stanna hemma om du har symtom på covid-19.

*Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 

*Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

*Undvik större sociala sammanhang. Rekommendationerna gäller även dig som är ung och frisk.
Ditt agerande kan rädda liv.


Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se

Riktlinjer och rekommendationer kan ändras med kort eller inget varsel!

 
Övrig aktuell information:

Se över Era barns klädförråd på Daggkåpan och
skriv Era barns namn i deras kläder, skor och tillhörigheter.
Alla barn ska varje dag ha bekväma kläder efter väder, ren uppsättning extrakläder på sin hylla samt regnjacka, regnbyxor och gummistövlar
tillhands på Daggkåpan! Tack!

Vi vill påminna alla föräldrar att betala barnens platsavgift i tid!
Dels för att slippa börja debitera påminnelseavgift, samt minska administrationen.