Föräldrar och barn som ska resa utomlands! 
Gå in på länken här under och läs vad som gäller när ni kommer tillbaka till Sverige!

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/


2021-01-07

Hej alla elever och vårdnadshavare på högstadiet, Karlshamns waldorfskola!
 

Som ni säkert hört i nyheterna är läget just nu att smittskyddsläkaren i Blekinge rekommenderar att högstadieskolorna håller delvis stängt från 11 januari 2021 fram till 24 januari 2021, detta för att motverka spridning av Covid – 19. Vi på Karlshamns waldorfskola ställer oss självklart bakom denna rekommendation och planerar just nu upp för distansundervisning från och med 11/1 – 24/1. Nya direktiv kommer efter denna tidsperiod.

Under vecka 2 kommer eleverna jobba enligt schema och följa lektionstiderna som vanligt. Innehållet i undervisningen planeras upp och presenteras av ansvarig lärare. Eleverna behöver hålla koll på sin waldorfmail från och med schemastart måndag morgon. För att detta ska fungera krävs det att eleven har dator med internetuppkoppling, webkamera och mikrofon. De elever som inte har tillgång till egna datorer kommer kunna kvittera ut en lånedator av skolan. Detta måste i så fall meddelas skolan senast fredag 8/1 kl. 12.00. Skicka sms till Katarina på 0734 23 39 09.
Under helgen kommer vi sedan köra ut skolmaterial, periodhäften, schema, eventuell lånedator etc. till eleverna. 

Vad gäller skolmåltiderna så har vi tänkt så här:
Varje elev erhåller 35 kr/dag vilka betalas ut till vårdnadshavarna. Ni skickar namn, kontouppgifter samt namn på elev till info@waldorfkarlshamn.se. Vi tänker att vi betalar ut hela summan för 2 veckor direkt, alltså 350 kr.
Hemkunskapsuppgift under dessa veckor blir sedan att göra matsedel för lunch till en person inom denna budget. Anette kommer lägga ut studiehandledning för denna uppgift i elevernas google classroom.

Har ni frågor kring detta går det fint att kontakta Katarina.   

Aktuell information med anledning av Covid-19:

Alla symtomfria barn bör stanna hemma
om någon i familjen har Covid-19

 

Karlshamns Waldorfskola följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/


"Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Barn som är friska kan gå i skola och förskola även om någon annan i familjen är sjuk, men om du som vårdnadshavare är sjuk ska du inte följa med barnet in i skolans eller förskolans lokaler.
Om du har symtom som snabbt går över, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver du ändå stanna hemma och vara helt symtomfri i minst 2 dygn innan du kan återgå till arbete, skola, förskola eller annan aktivitet (se även ovan). Detta för att försäkra dig om att symtomen verkligen var tillfälliga.
Om du av någon anledning inte har testats för covid-19 trots att du haft symtom i mer än ett dygn som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan du gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan eller annan aktivitet 7 dygn efter att du fick symtom om du mått bra och varit feberfri i minst 2 dygn. Det gäller också om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall."


 

Följ noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer
för att minska smittspridningen:


*Stanna hemma om du har symtom på covid-19. Även om du bara känner dig lite förkyld!

*Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 

*Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

*Undvik  sociala sammanhang. 
Rekommendationerna gäller även dig som är ung och frisk.
Ditt agerande kan rädda liv.


Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se

Riktlinjer och rekommendationer kan ändras med kort eller inget varsel!

 
Övrig aktuell information:

Se över Era barns klädförråd på Daggkåpan och
skriv Era barns namn i deras kläder, skor och tillhörigheter.
Alla barn ska varje dag ha bekväma kläder efter väder, ren uppsättning extrakläder på sin hylla samt regnjacka, regnbyxor och gummistövlar
tillhands på Daggkåpan! Tack!

Vi vill påminna alla föräldrar att betala barnens platsavgift i tid!
Dels för att slippa börja debitera påminnelseavgift, samt minska administrationen.