Uppdaterad covidinformation inför skolstart augusti -21  

Närundervisning är huvudprincipen
Under hösten 2021 är det Folkhälsomyndighetens bedömning att närundervisning på plats i skolans lokaler är huvudprincipen för grundskola och gymnasium.

Fortsätt det förebyggande arbetet
I samband med terminsstarten är det vanligt med ökad spridning av infektioner. Barn blir sällan allvarligt sjuka i covid-19 men utgör fortsatt en grupp som är mottagliga för smitta och i skolmiljön kan smittkedjor och utbrott uppstå under hösten. Det förebyggande arbetet i skolan och på fritids är därför fortsatt viktigt.
Vi kommer fortsätta med våra inarbetade rutiner kring att uppmana barnen och eleverna att hålla god handhygien.
Inledningsvis kommer vi fortsätta att erbjuda möten digitalt eller utomhus.
Bara symtomfria barn och vuxna i verksamheten.
Uppmaning till alla vårdnadshavare att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det är särskilt viktigt att barn och elever stannar hemma även vid milda symtom på covid-19.
Påminn om vikten av att följa allmänna råd även på fritiden och vid fritidsaktiviteter.

Så länge bör förskolebarn och elever som inte testas stanna hemma
Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom.
Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska barnet varit utan feber och i övrigt varit friskt. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.
Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19.
För barn i grundskolan rekommenderar vi testning vid symtom på covid-19. Om barnet inte testas, till exempel för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller samma rekommendationer som för förskolebarn.  (Folkhälsomyndigheten)

Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se

Riktlinjer och rekommendationer kan ändras med kort eller inget varsel!


 

Övrig aktuell information:

Se över Era barns klädförråd på Daggkåpan och
skriv Era barns namn i deras kläder, skor och tillhörigheter.
Alla barn ska varje dag ha bekväma kläder efter väder, ren uppsättning extrakläder på sin hylla samt regnjacka, regnbyxor och gummistövlar
tillhands på Daggkåpan! Tack!

Vi vill påminna alla föräldrar att betala barnens platsavgift i tid!
Dels för att slippa börja debitera påminnelseavgift, samt minska administrationen.