Våra pedagoger går på utbildning!

Detta läsår går pedagogerna på Daggkåpan en utbildning i specialpedagogik för lärande. Med anledning av detta har vi fler studiedagar än vanligt under vårterminen.