Städschema se separat fil nedan

Välkomna tillbaka till skolan tisdag 21/8 kl 10-12.

Läsåret 2018-2019
Höstterminen 2018: Tisdag 21/8 - fredag 21/12
Vårterminen 2019:   Onsdag 9/1 - fredag 14/6

Lovdagar:
Studiedagar: 20/9, 29-30/10, 11/3 och 14/5.
Övriga lovdagar: 
1/5, 30-31/5, 6-7/6
Höstlov: 29/10 - 2/11 (v 44)
Jullov: 22/12 - 8/1
Sportlov:
18-22/2 (v 8)
Påsklov: 15-22/4 (v 16-17) 

Aktiviteter hösten 2018 Karlshamns waldorfskola 
 Fredag 7/9: Waldorfiaden för elever och lärare.
Onsdag 19/9: KM för klass 5 och 6
Lördag 6/10 Trädgårdsdag 10-14
Vecka 43: Prao klass 7-8
Vecka 45: Prao klass 9
Onsdag 7/11: Lyktfest
Söndag 2/12: Jul på muséet 13-16, skolbarnen sjunger och spelar 
ca kl 14.
Torsdag 13/12: Lucia på Playhouse i Bellevueparken kl 18

Aktiviteter våren 2019 Karlshamns waldorfskola 
Lördag 4/5: Trädgårdsdag 10-14
19-21/5: klass 5, Waldorf olympiad i Stockholm.    
23-24/5: klass 3-4 klassresa till Birka.   
28-29/5: klass 1 och 2 klassresa till Hanö

11/6: Musikal Waldorfskolans Live Aid i Playhouse.