Missa inte
WALDORF AID
Tisdag 11 juni kl.18
Bellevueparken

En välgörenhetsmusikal

Alla intäkter tillfaller "Målare utan gränser"

Alla är varmt välkomna!!!
För info, så genomgår alla i personalen på
Waldorfskolan och Daggkåpan en ny HLR-kurs.