I höstas snickrades fina odlingssängar i storlekisträdgården.
Årets odlingssäsong är i full gång tillsammans med barnen. 

Den pedagogiska planen är att platsen ska vara en separat 'utbildande' odlingsträdgård(ingen lekplats), i vilken pedagoger och barn tillsammans sår, följer, sköter om och skördar allehanda grönt.  I 'odlingsutbildningen' ingår så otroligt mycket, alltifrån vördnad, respekt och fascination till  artkunskap, olika fröns olika betingelser och vilka trädgårdsredskap som är bra att använda för olika ändamål... Projektet har hittills varit mycket lyckat.

En del omorganisation är i gång. Klass ett och klass två kommer att med  Lotta och Linn få nyfixade fina klassrum i f.d. musiksalen, på bottenplan i "gamla skolbyggnaden". Förskoleklassen med Mattias får sitt nya fina klassrum längst till vänster i "nya skolbyggnaden", med egen dörr under äppelträdet.

Lovillan kommer att förvandlas till waldorfskolans nya "Musikhus" 
Alla musiklektioner, bandprofiler, samt all  instrumentundervisning kommer att äga rum där. Paul är i skrivande stund i full gång med att skapa detta musikhus.