I höstas snickrades fina odlingssängar i storlekisträdgården. Nu är det dags att fylla dem med jord och  påbörja årets odlingssäsong tillsammans med barnen. 
Den pedagogiska planen är att platsen ska vara en separat 'utbildande' odlingsträdgård(ingen lekplats), i vilken pedagoger och barn tillsammans sår, följer, sköter om och skördar allehanda grönt.  I 'odlingsutbildningen' ingår så otroligt mycket, alltifrån vördnad, respekt och fascination till  artkunskap, olika fröns olika betingelser och vilka redskap som är bra att använda för olika ändamål... Vi ser mycket fram emot detta projekt.