Förra hösten snickrades fina odlingssängar i storlekisträdgården.
 skörden är nu i full gång tillsammans med barnen. 
Den pedagogiska planen är att platsen ska vara en separat 'utbildande' odlingsträdgård(ingen lekplats), i vilken pedagoger och barn tillsammans sår, följer, sköter om och skördar allehanda grönt.  I 'odlingsutbildningen' ingår så otroligt mycket, alltifrån vördnad, respekt och fascination till  artkunskap, olika fröns olika betingelser och vilka trädgårdsredskap som är bra att använda för olika ändamål... Projektet har hittills varit mycket lyckat.