Alla skolbarnen och musikläraren Paul förbereder för fullt inför kommande Luciafest.
Missa inte den!
Se anslag här på startsidan, på skolan och lekskolan.
Varmt Välkomna