Ansökan till förskolan
 

Ring oss gärna och boka en träff !
tel: 0702 587052 (Lillekis,  barn 1-3 år)
eller 0702 587058 (Storlekis,  barn 3-7 år)


Vår kö hanteras genom barnomsorgen på Karlshamns kommun. Anmäl ansökan om placering hos oss till kommunens barnomsorg, antingen via  Förskola och fritidswebben  
eller per telefon till kommunens barnomsorgshandläggare.