Barnstugan
 

Daggkåpan är en liten förskola belägen i vackra, gamla högadalsskolan i Karlshamn.

Vi har tre storbarnsgrupper (3-7 år)  och tre småbarnsgrupper (1-3 år) Vi har egen förskoleklass och ett nära samarbete med Karlshamns Waldorfskola.

Vi vill erbjuda en harmonisk miljö med goda vuxna förebilder omkring barnen, och ge dem lugn och ro att utvecklas i sin egen takt. Alla barn ska ges möjlighet att utveckla sin egen särart och individualitet i ett socialt sammanhang.

Inne-och utemiljön är av stor betydelse för oss.

Vi strävar efter att skapa en lugn, varm och hemlik miljö. Leksakerna, som ofta är handgjorda är tillverkade av naturmaterial, såsom trä och textil, och har enkla former, vilket utvecklar barnens fantasi och krativitet. se kap. pedagogiken...

Vi vistas mycket ute i vår trädgård varje dag, i alla väder.

Årets skiftningar präglar allt vi gör med barnen, såsom rytmen under året, månaden, veckan och dagen.

Maten har en central roll i waldorfförskolan. All mat lagas från  grunden av ekologiska och närproducerade råvaror.

Vi följer kommunens avgiftstaxa och kö-system.

Vi lyder under konventionella styrdokument, som förskolans läroplan reviderad 2011-lpfö98 och waldorfförskolans egen läroplan "En väg till frihet"

Daggkåpans barnstuga har öppet måndag - fredag mellan kl. 06.30 - 18.15.