Daggkåpeåret
 

Livet på Daggkåpan präglas av årstiderna.

Hösten till exempel, är skördandets årstid. Barnen gör vandringar i skogen och plockar nötter, kastanjer och svamp. I uteleken binder man lönnkronor, sätter vårens blomsterlökar och gör trädgården redo att möta vintern. Skördefest ( Mikaeli), lyktfest (S.t Martin) och adventsfest firas och man sjunger de sånger och berättar de sagor som hör just hösten till. Barnen är med i de praktiska förberedelserna i att göra en fest, det skapar förväntningar och stämning. Detta återkommer varje år som en rytm. Även dagen och veckan har sin rytm som gör att barnen tryggt kan känna igen sig.

I allt detta är dock den fria leken viktigast. Med det menar vi den lek som är fri från de vuxnas styrning och som främjar barnens skapande fantasi. I leken speglar barnen omvärlden och lär sig därmed förstå den. Barnen tränar sig i att finna egna lösningar på problem. Barnet ska ostört få göra efter och härma den vuxne.

För de små barnen, mellan 1-3 år, som har andra primära behov än de lite större, finns alltid en vuxen som kan ge värme och omsorg. Mat, sömn, utevistelse i trädgården och sånger och ramsor som är enkla ger de minsta Daggkåpebarnen trygghet och lugn.

"...värme, kärlek, mysiga stunder, naturlighet, omtanke och många minnen..."
Rebecca f.d. Daggkåpebarn