Förskoleklassen

Till skillnad från de andra förskolorna i kommunen stannar man som sexåring kvar sitt sista förskoleår i sin välkända förskolemiljö, med den pedagog som känt dem sedan de var små. Detta sker parallellt med regelbundna besök i skolan, och speciell förskoleklasstid.

I början av året får barnen en alldeles egen förskoleklassbok som de efterhand fyller med allehanda uppgifter.

De leker matematiklekar samt språklekar med rim och ramsor. Drama, hantverk, trädgårdsskötsel, odling och besök på Ihre naturskola står också på schemat, liksom flöjtspel på den egna intervallflöjten.

Förskoleklassbarnen övar också in enkla teaterspel, som de sedan framför för de andra barnen och föräldrar vid våra högtider och fester.

Sexåringarna ges stort utrymme under dagen till den fria leken, och får då möjlighet att genomgå den speciella lekfas med rollekar som är typiskt för åldern.

Om barnet får genomgå alla lekens stadier fram till sjuårsåldern kan det utifrån förnimmelser, sinnesintryck, kunskap om sammanhang, föreställningar och erfarenheter vara moget att möta alla krav som väntar i skolan.

Det skolmogna barnet vill lära sig saker på ett nytt sätt.

Vår ambition är att sexåringarna i lugn och ro ska bli helt färdiga med sin vistelse på förskolan och att de går stärkta och väl förberedda in i skolan med stor nyfikenhet och lust.