Pedagogiken i förskolan
 

Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan -tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt.


I förskolans lokaler finns bara naturmaterial. Färgerna är milda och finstämda och valda till de olika rummen utifrån vad de ska användas till.
Leksakerna  inomhus är gjorda av naturmaterial, såsom trä och textil. De är enkla i sin form för att främja barnets fantasi. I leken blir sakerna till det som barnet behöver till sin lek.
Det finns inga specifika "pojk- eller flickleksaker" som ger könsstereotypa signaler till barnen.

På Daggkåpan används inte  dator eller surfplatta slentrianmässigt i den dagliga verksamheten. TV, radio, dvd/cd-spelare används inte. De sånger, sagor och ramsor som Daggkåpebarnen lyssnar till, sjunger och berättar de vuxna för barnen. Vi har tillgång till platta och den används  tillsammans med sin pedagog. 


Utevistelsen är viktig för oss, så således är utemiljön  en viktig del av barnstugan. Vi vill att trädgården ska stimulera barnens fantasi och uppmuntra till lek och rörelse. Den ska också väcka barnens intresse för natur och miljö.

Vi har planterat träd, buskar och anlagt gräsytor och sandområden.
Vi har uterum,  odlingssängar och snart ett hönshus, med liten hönsgård och hönor som vi ska pyssla om varje dag igen.

Daggkåpans trädgård kommer att växa fram över tid och en del av skapandet vävs in i det pedagogiska arbetet med barnen.
Våra uteleksaker är till största delen tillverkade av naturmaterial, bambu"plast", sockerrörs"plast" eller bio-plast.


En av waldorfpedagogens viktigaste uppgifter är att gestalta barnets omgivning känslomässigt, rumsligt och materiellt på ett sådant sätt att barnen får impulser att leka fantasifullt och socialt.


På Daggkåpan råder en kultur som bidrar till en förståelse för att varje människa är unik och att vi alla tillsammans skapar vårt sociala samhälle. Waldorfförskolläraren ska med sin pedagogiska kompetens hjälpa och stärka de barn som har svårigheter, är osäkra eller känner sig utsatta.

Varje barn ska bli sett och bemötas med respekt.


Walorfförskollärarens uppgift kan jämföras med en trädgårdsmästares strävan efter att ge den lilla plantan den allra bästa jordmånen för att den ska trivas och utveckla sin egen särart och slutligen nå rik blomning!