Kort om våra exkursioner

 I waldorfskolan läser vi inte bara om våra omgivningar, om ekologiska system, geologi, geografi eller miljö, vi vistas också mycket och ofta på platser som är intressanta att studera, lära känna eller bara "vara" i. Vi iakttar, mäter, gör experiment, tränar oss i samarbete och vi tränar på att klara alla möjliga strapatser.

 

Några exempel på våra omtyckta och givande exkursioner är vår botanikvandring på Ryssberget där vi samlar och studerar olika arter till våra egen växtpressar, geologivandringen på Kjugekull och Ivö, vår fjällvandring i klass 7 och våra återkommande besök på den geologiskt intressanta lilla ön Hanö som vi besöker varje år i klasserna 1-3.

 

Vi tror att våra elever, genom att ofta vistas i mark och natur, utvecklar en alldeles naturlig kärlek för vår jord. Hållbar utveckling måste nog börja med att först vilja värna om miljön. Det är ju trots allt, med Harry Martinsson ord "ont om jordklot".

Ute på vandring!
Våren vaknar
En fikapaus i skogen.