Mandala Mandala

Klass 7
I klass 7 börjar våra elever i högstadiet med känslan av att något nytt tar vid! Nu byts klasslärarskapet mot ämneslärare och mentorer, men fortfarande finns samma fina, nära kontakt mellan lärare och elev som tidigare, vi är bara något fler som finns runt ungdomarna under skoldagarna!

I 13 årsåldern kan vi märka att barnet har mognat på många sätt och nu gärna engagerar sig i samhällsfrågor och vill vara med och förändra. Vårt arbete med tidningen Globen och framröstningen av någon i världen som gjort mycket för andra är ett fint sätt att fånga upp detta nyvaknade omdöme och engagemang. Arbetet med Globen påbörjas i klass 6.


I samhällsorienterande ämnen fortsätter temat "mänsklighetens väg" som startats redan i mellanstadiet, där samhällsämnen i möjligaste mån vävs samman. Så läser vi exempelvis om ursprungsreligioner samtidigt som vi repeterar mänsklighetens tidiga historia, och om familjen i samhällskunskap när vi samtidigt skriver om hur familjen såg ut under jägarstenåldern.


I slutet av årskurs 7 läser vi om hur människan riktar blicken mer mot yttervärldens fenomen i den pånyttfödelse renässansen kan betraktas som. Nu rivs murar runt städer och kloster, samhällen bildas och nya världar upptäcks. Även barnet vill gå sin egen väg och "riva murar", gärna tillsammans med någon! Tiden runt 1400 - 1500 talet präglas av upptäckter, exempelvis inom konsten. Leonardo Da Vincis detaljrika kartläggning i bild av hur saker och ting hänger ihop är tacksamma teman i klass 7. Nya tankar och en ny världsbild växer fram genom Galilei, Copernicus och Kepler - tacksamma teman i såväl SO och NO. Att hålla fast vid en ståndpunkt och våga utmana när det är nödvändigt blir föremål för diskussioner och funderingar hos eleverna som ofta ställs inför samma utmaning - att våga stå fast, men också att våga förändras!


Samtliga teman levandegörs genom eget bildskapande, skrivande av kreativa texter, dramatiseringar och genom rika tillfällen till reflektion och diskussion.