Kolteckning Kolteckning

Klass 8
Den strävan efter ideal att hålla sig till och begynnande självständighet vi kan se hos barnen i klass 7 utvecklas under klass 8 ofta till en längtan och strävan efter frigörelse och frihet. I historia möter vi detta genom att studera Franska revolutionen. Med slagorden "frihet, jämlikhet, broderskap" studeras hur människor genom samarbete kan nå gemensamma mål. Men revolutionen ledde också till ett skräckvälde, och vi funderar på vad det kan komma sig att kamp ofta verkar gå till överdrift och faktiskt kostar människor livet. Finns det alternativa sätt att protestera på? Är det möjligt att förändra utan att förföljda blir förföljare? I den här åldern vill eleven gärna se saker och ting som rätt eller fel - svart eller vitt.

I konstämnet får färgerna vila ett tag och vi tränar att teckna i den breda skalan från svart till vitt. Vi använder tusch, kol, blyerts i bildskapandet, och tittar vi riktigt noga ser vi ju att här finns en hel värld av nyanser! Här finns gråzoner, här finns skuggor, här finns ljus!
En viktig upptäckt även för hur vi använder vårt omdöme. Allt är inte, när allt kommer omkring, svart eller vitt.

I religionskunskap möter vi islam och kan konstatera att det är en religion vars företrädare historiskt många gånger varit mycket tolerant mot andra religioner. Samhällsläran tar upp ideologier och partipolitik. Finns några av grundtankarna kvar?

Som avslutning läser vi om barnarbete under 1800 - talets tidiga industrialism. Här får
14- åringen verkligen använda sin känsla för rätt och fel och det brukar bli engagerade texter och diskussioner om hur barn behandlas och borde behandlas. Mänskliga rättigheter behandlas också i klass 8, tillsammans med barnkonventionen.