Klass 9
Årskurs 9 präglas av samband, syntes, att väga olika åsikter mot varandra och bilda sig en egen. Vi sammanfattar våra nio år tillsammans både socialt och kunskapsmässigt. Vi knyter ihop säcken! Samtidigt blickar vi framåt, mot nya äventyr! Nu präglas undervisningen hos oss av ökad självständigthet, det gäller nu att klara att själv ta ansvar för att planera studier, att jämföra, analysera och beskriva. Det är viktiga färdigheter att ha tränat upp inför gymnasiestudier! Självklart forstsätter vi också att teckna, måla, dramatisera, skapa! 

Nationella prov tar stor del av vårterminen, och pekar in mot framtiden. Eleverna får träffa syv och går på infoträffar om gymnasievalen. 

Vi hoppas att våra elever i klass 9 har utvecklats till trygga, nyfikna unga människor, som med råg i ryggen och framtidstro tar sig an nya äventyr!