Bokstavsbild Bokstavsbild

Klass 1

I klass 1 får barnen veta hur de magiska bokstäverna har kommit till. Detta sker oftast genom spännande sagoäventyr som läraren själv skapat. På tavlan tecknar läraren hur draken biter sig själv i svansen för att visa hur ett D ser ut...och plötsligt förstår man. Jaha, det var så det gick till! D som i drake fastnar i minnet, både som ett ljud och som en bild. I waldorfskolan kallar vi detta "från bild till bokstav". Det ska vara magiskt att gå i första klass. Världen är full av förundran och magi.
Förstaklassaren får "bada" i folksagor och muntligt berättande. Våra gamla folksagor innehåller mycket visdom som barnet bär med sig genom livet. Vem var det som fann skatten i slutet? Jo,det var inte han eller hon som var starkast eller vackrast, utan den som stannade upp på vägen och lyssnade på den gamla, fattiga gumman och fick ett gott råd som tack. Förutom den livskunskap som sagorna ger tror vi att lärarens muntliga berättande är av stort värde. Idag är vi alla matade med information i form av bilder. Att sitta i ringen, fångas av lärarens berättelse och skapa sina egna inre bilder tror vi är mycket värdefullt.
Folksagorna och lärarens bokstavssagor är grunden för det eleverna själva skriver i sina periodhäften. Här utvecklas barnen sedan i sin egen tak

Även i matematiken lär barnen känna siffrornas olika "individualitet" genom fantasi och sagor. Vad är specifikt för siffran 2. Vad finns det två av i världen? Det finns två kön och vår kropp innehåller också mycket som är två av varje...ögon, armar, ben...Barnen brukar ha många förslag. Två går att dela i två lika stora delar. Det är speciellt...Vi laborerar och upptäcker.
För varje siffra tecknar också eleven en geometrisk figur i sitt periodhäfte. Triangeln för siffran 3, kvadraten för 4 osv.
De fyra räknesätten hänger ihop! Därför lär vi oss inte ett i taget utan upplever alla samtidigt. Vi ska heller inte bara lära oss teoretiskt. Matten ska också sitta i kroppen. Vi ramsar, sjunger, hoppar och klappar talföljder och multiplikationstabeller. Vi gör övningar med garnnystan i ringen och upplever att 12 är 4 + 4 + 4. Eller 3 x 4. 12 delat med 3 är 4 osv. När vi sedan tecknar "stjärnorna" vi kastat med garnnystan , i vår bok blir det en avancerad tolvstjärna. Detta är förberedelsen till frihandsgeometrin, som på högstadiet kommer att övergå i vanlig geometri. De figurer eleverna från klass 6 tecknar med passare, linjal och gradskiva innehåller massor med matte och är helt fantastiska. Men det är nu vi lägger grunden för dessa.

I formteckningen lär sig eleverna använda de raka och böjda former som våra bokstäver och siffror består av, i en mängd olika mönster. Handen övas för skrivandet. Olika geometriska former tecknas i matematiken. Talet 9 kan tecknas som en sammanbunden niostjärna, en niohörning eller tre trianglar på varandra...Detta skapar en känsla för proportioner och balans samtidigt som det utvecklar det matematiska tänkandet. Högre upp i klasserna gör vi speglingar och symmetrier, vikingaornament kopplat till historia, symmetriska former från naturen m.m.

Vår skola har en NO /miljöprofil. Detta är nog ganska självklart för de flesta waldorfskolor men vi har valt att ha detta som ett särskilt prioriterat område. I vår matsal tillagas maten från grunden, av råvaror som är närproducerade och ekologiska så långt det är möjligt. Att eleverna varje dag möts av KRAV märken, doften av hembakt bröd osv, tror vi skapar en upplevelse av miljötänkande, som man inte behöver förklara i ord för en förstaklassare.
Vårt främsta mål i NO undervisningen på lågstadiet är att eleverna ska få uppleva naturen som en plats för förundran och glädje. Förutsättningen för att skapa miljötänkande individer är att de känner en sådan stor kärlek för naturen att denna är värd att värna och bry sig om. Därför är vi helt enkelt ute väldigt mycket. På waldorfskolan har vi en heldag som är utedag/NO dag, varje vecka, från 1:an till 9:an.  

Vi lär känna djur och växter under olika årstider. Vi lär känna de vanligaste "individerna" i våra ekosystem. Vi håvar, experimenterar och lagar mat ute.

I klass 1 berättar läraren natursagor. Detta är korta berättelser som i sagoform ska ge en faktakunskap som eleven bär med sig. En natursaga kan t.ex. handla om "hur månen fick låna sitt ljus av solen". Utan förklaringar vet eleven när den kommer högre upp i astronomiundervisningen att månen inte lyser av sig själv. Att det är solens ljus som reflekteras blir därför inget konstigt.

Vi har även ett nära samarbete med Ire naturskola där eleverna kommer att få arbeta med olika NO teman under sina nio år hos oss. Här får vi också en konkret upplevelse av vår egen hembygdshistoria.

På waldorfskolan börjar vi med två främmande språk, redan i klass 1. Detta beror på att elevernas härmningsförmåga fortfarande är stor och vi tänker att man har chansen att lära sig språket lite på samma sätt som man en gång lärde sig sitt modersmål. Språkundervisningen präglas därför av samtal, små teatrar, lekar, sånger, ramsor med månader, färger osv, ....Dessa kommer barnen att möta under ett par år, för att sedan vara redo att skriva ner dem i sina periodhäften i tredje klass.
På vår skola undervisar vi i spanska och engelska.

Barnens första skolår avslutas med en resa, med övernattning till "sagoön" Hanö. Bönsäckens rundslipade stenar och Vindhallas grottor ger härliga tillfällen till lek och sagoskrivande. Det är inte svårt att föreställa sig drakar och jättar på denna magiska ö.

Bokstäver gjorda med kroppen, gissa vilka?

Det görs många trevliga utflykter under vårterminen. Bla som här, skidåkning på Karlsnäsgården utanför Ronneby i februari. För många brukar det vara  första gången på ett par längdskidor, men efter en stund klaras till och med nedförsbackarna av utan att ramla.