Utforska, upptäcka!

Nils Holgersson i vått-i-vått! Nils Holgersson i vått-i-vått!

I klass 4 lär vi känna Sveriges geografi genom berättelsen om Nils Holgersson. Särskilt fokus läggs vid vårt landskap Blekinge. I klass 4 tränar vi oss på att använda karta och karttecken. För att verkligen lära känna landskapet gör vi en 2 dagars exkursion längs Mörrumsån ut till havet. Det är trapatsrikt och spännande och vi omges av fantastisk natur! Vi övernattar i en gammal kvarn och gör egen mat längs med vägen. Vi gör en egen karta i papier Maché över landskapet, och vi studerar särskilt platser som visar hur människan har använt vatten som resurs. 

 

Under morgontimmarnas periodläsning läser vi två stora teman i klass 4 - mytologi och vikingatiden. Vi målar gudar i vått-i-vått, vi läser, dramatiserar och och skriver om intressanta händelser, myter och platser. Vi åker också på klassresa till någon forntidsby. 

 

I matematiken lägger vi stor vikt vid bråkräkning, och vi tränar att dela både praktiskt och teoretiskt. 

 

Ett stort ämne i klass 4 är zoologi. Vi studerar djurens specialfunktioner och betydelse, såsom elefantens snabel, giraffens hals, och hundens nos. Vi studerar djur i bild, och vi målar och skulpterar själva. I textilslöjden syr vi korsstygn och mjuka djur, och i träslöjden bygger vi fågelholkar. Hela tiden diskuterar och samtalar vi med varandra, detta föder nyfikenhet och ny undran hos barnen.