Nils Holgersson i vått-i-vått! Nils Holgersson i vått-i-vått!

Klass 4
I klass 4 lär vi känna Sveriges geografi genom berättelsen om Nils Holgersson. Särskilt fokus läggs vid vårt landskap Blekinge. I klass 4 tränar vi oss på att använda karta och karttecken. För att verkligen lära känna landskapet gör vi en tvådagars cykelexkursion längs Mörrumsån ut till havet. Det är trapatsrikt och spännande och vi omges av fantastisk natur! Vi övernattar i vindskydd och gör egen mat längs med vägen. Vi studerar särskilt platser som visar hur människan har använt vatten som resurs. 

Under morgontimmarnas periodläsning läser vi två stora teman i klass 4 - mytologi och vikingatiden. Vi målar gudar i vått-i-vått, vi läser, dramatiserar och och skriver om intressanta händelser, myter och platser. Vi åker också på klassresa till någon forntidsby. 

I matematiken lägger vi stor vikt vid bråkräkning, och vi tränar att dela både praktiskt och teoretiskt. 

Ett stort ämne i klass 4 är zoologi. Vi studerar djurens specialfunktioner och betydelse, såsom elefantens snabel, giraffens hals, och hundens nos. Vi studerar djur i bild, och vi målar och skulpterar själva. I textilslöjden syr vi korsstygn och mjuka djur, och i träslöjden bygger vi fågelholkar. Hela tiden diskuterar och samtalar vi med varandra, detta föder nyfikenhet och ny undran hos barnen.