Klass 5
Ett stort tema i geografin i klass 5 är Norden. Eleverna läser om de olika nordiska länderna och får en massa kunskap om bl.a. naturresurser och hur man lever i de olika länderna. Vi ritar och studerar kartan.

I historia studerar vi de gamla kulturerna och civilisationerna i Indien, Persien, Mesopotamien, Egypten och Grekland. Vi läser om Indiens gudar och myter, om Zarathustras värld och Gilgamesheposet. Vi lär känna de egyptiska gudarna och när vi kommer till Greklands historia lär vi oss om stadsstater, olympiader, trojanska kriget och lär känna filosofer och vetenskapsmän som påverkat vår världsbild. Ett skådespel om någon av de gamla kulturerna är ett stående inslag.Ett annat stort ämne i femman är botanik. På hösten studerar vi mossor, lavar, alger och svampar och på våren ser vi hur naturen väcks till liv och går i blom. Som avslutning på ämnet går vi vår botanikvandring över Ryssberget. En härlig tur full av upplevelser!