Val till Världens barns pris genom tidningen Globen, klass 6-9 Val till Världens barns pris genom tidningen Globen, klass 6-9

 Klass 6
Geologi är ett nytt, spännande ämne i sexan. Vi lär oss bl.a. om jordens inre, plattrörelser, om vulkaner och jordbävningar. I slutet av vårterminen gör vi en geologivandring som går över Kjugekull och Ivö. Här studerar vi inlandsisens spår och letar fossil efter bl.a. hajar på Ivö Klack!

I anslutning till geologin läser vi geografi. Vi studerar våra olika klimatzoner och fokuserar sedan på Europa. Kartor ritas, hav och bergskedjor studeras, länder och huvudstäder lärs in... Eleverna får varsitt valfritt land att arbeta och redovisa om. Akustik och optik är också ett ämne i sexan. Här tar vi in mycket experiment och lär oss om hur ljud och ljus fungerar.

I sexan händer det mycket med eleverna.
De får upp ögonen får omvärlden och orättvisor. De älskar att diskutera och vill få utlopp för sitt rättvisetänk. Nu är det en bra tid att ta in arbetet med tidningen "Globen" i klassrummet. I arbetet med den får de läsa mycket om hur barn har det i andra länder och de får verkligen chans att diskutera om orättvisor och annat. Vi arbetar också med barnkonventionen i sexan och även här brukar det bli livliga diskussioner!