Rättvisa, ekologi och solidaritet!

Val till Världens barns pris genom tidningen Globen, klass 6-9 Val till Världens barns pris genom tidningen Globen, klass 6-9

 Geologi är ett nytt, spännande ämne i sexan. Vi lär oss bl.a. om jordens inre, plattrörelser, om vulkaner och jordbävningar. I slutet av vårterminen gör vi en geologivandring som går över Kjugekull och Ivö. Här studerar vi inlandsisens spår och letar fossil efter bl.a. hajar på Ivö Klack!

 

I anslutning till geologin läser vi geografi. Vi studerar våra olika klimatzoner och fokuserar sedan på Europa. Kartor ritas, hav och bergskedjor studeras, länder och huvudstäder lärs in... Eleverna får varsitt valfritt land att arbeta och redovisa om. Akustik och optik är också ett ämne i sexan. Här tar vi in mycket experiment och lär oss om hur ljud och ljus fungerar.