I Duveryd mellan R 29 och Vekerum ligger en "utflyktsbas". 

Här har vi tillgång till tak över huvudet, vatten, el och toalett. 

Åkrar, ängar och skogsmark ingår!  Här kan elever ibland få arbeta praktiskt med att  hugga, såga, bygga, anlägga eldstäder och projektera kamrat- och äventyrsbanor. Även en smedja ingår i våra planer.

 

Skogen har fått utstå en hel del av "Gudrun" och "Per"så inledningsvis blir det mycket röjande. Så småningom kommer vi att kunna odla här. 

 

Vi anser att fantasin är den enda begränsning på vad som kan åstadkommas här!