Pedagogiken i grundskolan
 

I Waldorfskolan kommer du kanske att stöta på några ämnen och begrepp som du inte tidigare mött, som exempelvis eurytmi och formteckning.
Eurytmi är en rörelsekonst som kan utveckla social medvetenhet, självkänsla och kroppsmedvetenhet. Den används också till exempel för bokstavsinlärning, matematik och geometri.
Formteckning är ett viktigt ämne i Waldorfskolan vid bland annat skrivinlärningen. Barnen övar upp handens skicklighet. De formar geometriska figurer, raka streck, bågar och cirklar. I början används tjocka kritor och stora papper.

Många förknippar waldorfpedagogik med att arbeta nära naturen och använda mycket naturmaterial. Vi vill få barnen att känna en tillhörighet med naturen och världen genom att låta dem plantera, skörda, baka, karda, tova, snickra osv. Vi använder rena naturmaterial och ekologiska råvaror så långt det går. Vi följer naturens växlingar och årets rytm.Vi tror att genom att visa dem på allt det stora, fantastiska som omger oss kan en känsla av ödmjukhet, förundran och respekt utvecklas.

Waldorfpedagogiken grundar sig på djup kunskap om barnens olika mognads- och utvecklingsfaser. Vi vill utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så mycket som möjligt och genom att varva detta utvecklar barnen fantasi, kreativitet och intellektuell förmåga.

Under de första åren får barnen leva i rörelser, rytmer färger och former. De rör sig i former i eurytmin, klappar och stampar rytmer i matematiken. De sjunger, läser dikter, målar och modellerar. Ur folksagor och andra berättelser växer bokstäverna fram, exempelvis blir "svanen" till ett S.Vi börjar även med handarbete i första klass, barnen får karda, spinna, väva och sticka, samt börjar spela flöjt.

Eftersom barnens härmningsförmåga ännu är stor under de första skolåren börjar vi med två främmande språk redan då. Med hjälp av ramsor, sånger och lekar får barnen leva med i språket.

Schemat i Waldorfskolan rättar sig efter barnets dygnsrytm. På morgonen är uppmärksamheten och förmågan att ta upp information som störst. Då läser vi de så kallade kunskapsämnena (tanke). Vi fördjupar oss i ett område flera veckor, periodläsning. Med periodläsning hinner engagemanget fördjupas, man får kontinuitet och upplever att det finns en röd tråd i varje ämne. Detta gör att det känns meningsfullt och intressant. Mitt på dagen kommer ämnen som talar till det rytmiska och känslan. Hit hör till exempel konstnärliga ämnen och språkundervisning.På eftermiddagen är det kroppens och viljans tur. Här ligger ämnen som gymnastik och hantverk

Det talade ordet är lärarens främsta redskap i Waldorfskolan. Den mänskliga kontakten i berättandet ger en närhet och kvalitet som inte kan förmedlas av färdigtryckta läroböcker.
Eleverna sammanställer sina intryck från lärarens berättelser i sina egenhändigt tillverkade böcker, periodhäften. Färdiga läroböcker och fackböcker används som bredvidläsning, och i de högre klasserna för att sammanställa fakta som grund i eget skrivande och lärande. Målet är att skapa starka inre bilder hos eleverna och stimulera deras skaparkraft. Vi tror också att samtal, utbyte av tankar, åsikter och ståndpunkter främjar lärande och utvecklar elevernas förmåga att ta ställning. 


Ungefär en gång i månaden visar barnen för kamrater, föräldrar och lärare inslag ur undervisningen, till exempel genom sång musik och drama.

Efter varje läsår skriver läraren ett brev, en beskrivning av elevens utveckling och prestationer under året, som eleven får med sig hem.