Manjai Kunda

Waldorfskolan i Karlshamn har en systerskola i den lilla byn Manjai Kunda i Gambia. Vi vill att våra elever ska lära känna andra kulturer och se hur andra människor lever.

 

I Manjai Kunda-gruppen samlar vi regelbundet in pengar för att stödja Ya Fatou Nursery School. Det är Manjai Kunda-gruppen som sköter café och garderob på Karlshamns Teaterförenings arrangemang. Just nu samlar vi in pengar till skolbänkar.

 

Elever från Karlshamn brevväxlar med elever i Manjai Kunda och båda skolornas lärare har arbetat på varandras skolor. Snart hoppas vi kunna åka till Manjai Kunda med våra högstadieelever och hälsa på!