Karlshamns Waldorfskolas personal

Här är Mia och Paul. Mia är klasslärare och Paul är musiklärare på Karlshamns Waldorfskolan.
Klicka på respektive länk för att se all personal med sina befattingar!