Daggkåpans personal

Jenny Foglert

Förskolepedagog

Sanna Andersson

Förskolepedagog

Maria Franzén
Förskolepedagog


Marie Bejmar
Småbarnspedagog

Anne Santesson

Småbarnspedagog

Gro Andreassen
Småbarnspedagog

Katarina Pattberg Miller
Förskolechef