Waldorfskolans personal

Anette Boman

Klasslärare och ämneslärare matematik
och NO

Mia Fingal

Klasslärare

Paul Ekdahl

Musiklärare

Kim Persson
Träslöjdslärare och resurspedagog

Linda Kavlie Hatch
Resurspedagog,
textilslöjdlärare och administration

Lotta Westerlund
Klasslärare och ämneslärare spanska, engelska

Emilia Stenmyr
Klasslärare

Katarina Pattberg Miller
Klasslärare och rektor

Rebecka Johnsson
Ämneslärare svenska, engelska

Dirk Suckow
Klasslärare

Hampus Meck
Lärare

Anna Atmander
Fritidspedagog och resurspedagog

Magdalena Runesson
Fritdsledare och resurspedagog

Alvin Lundström
Måltidspersonal och fritidspersonal

Cindy Getejanc
Fritidsledare och resurspedagog

Jens Brandt
Resurspedagog

Pelle Savmyr
Vaktmästare & Hustomte