Styrelsen

Daggkåpans ekonomiska förening,
huvudman för Karlshamns Waldorfskola och
Daggkåpans Barnstuga

                            
Ordförande: Tomislav Lendic 0708195803


Vice ordförande: Anette Boman 0705479811

Sekreterare: Sofia Johansson 0725714422


Kassör: Anders Qvarnström 0707925097

Ledamot: Pelle Savmyr 0733109240


Ledamot:  Hanna Fridzén 

Ledamot: Anna Atmander 0734233911


Ledamot: Sofie Andersson 

Ledamot: Anne Santesson 0708119493

Suppleant: Marie Bejmar 0706073646

Suppleant: Hampus Meck 0706166603

Revisor: Veronica Pagels 0734245493

Vice revisot: Tilda Klüft 0703116702

Valberedning: Sanna Andersson 0738443895, Mia Fingal 0702053222,
Suppleant  Magdalena Runesson 0768355333


styrelsen@waldorfkarlshamn.se