Styrelsen
Daggkåpans ekonomiska förening,
huvudman för

Karlshamns Waldorfskola och
Daggkåpans Barnstuga

Ordförande Tomislav Lendic


Vice ordförande Anette Boman 0705479811

Sekreterare Sofia Johansson 0725714422


Kassör Anders Qvarnström 0707925097

Ledamot Pelle Savmyr 0733109240


Ledamot Hanna Fridzén 

Ledamot Anna Atmander 0734246949


Ledamot Sofie Andersson

Ledamot Anne Santesson 0708119493

Suppleant Marie Bejmar 0706073646

Suppleant Hampus Meck 0706166603

Revisor Veronica Pagels 0734245493

Vice revisot Tilda Klüft 0703116702

Valberedning Magdalena Runesson 0768355333


info@waldorfkarlshamn.se