Anette Boman

Ämneslärare, matematik
och NO
Ingrid Pi Björngreen-Nilsson
Klasslärare
Mia Fingal

Klasslärare
Sara Månsson

Klasslärare 
Camilla Filipsen

Klasslärare
Paul Ekdahl

Musiklärare
Tomas Olsson

Konstnärlig vaktmästare
Kim Persson
Träslöjdslärare och resurspedagog
Linda Kavlie Hatch
Resurspedagog,
textilslöjdlärare och administration
Charlotta Westerlund
Ämneslärare spanska, engelska
fritidsledare

Carina Nygren
Kock-matkonstnär

Katarina Pattberg Miller
Klasslärare och rektor

Rebecka Johnsson
Ämneslärare svenska, engelska

Dirk Suckhow
Klasslärare

Jens Brandt
Speciallärare, resurspedagog

Pelle Savmyr
Vaktmästare & Hustomte