Kontaktinformation

Vill du ha direktkontakt med rektor/förskolechef eller lämna synpunkter på verksamheten, var snäll använd kontaktformuläret i fliken till vänster på denna sida. Ovan ligger även blankett att använda vid anmälan om kränkande behandling till rektor/förskolechef. Daggkåpans Barnstuga

Telefon:

Storlekis (3-7år)  0702 587058
Lillekis (1-3år) 0702 587052
Köket 0454-87059

Adress: 
Daggkåpans Barnstuga
Högadalsvägen 14
374 41 Karlshamn

--------------------------------------

Karlshamns Waldorfskola 

Skolan: 0454 - 840 90

Fritidshemmet Solvinda: 0454 - 840 93

Sjukanmälan
Högstadiet:
0454 - 840 90
Låg- och mellanstadiet: 0454-840 93 

E-post: info@waldorfkarlshamn.se
(till både förskola och skola)

Adress:

Karlshamns Waldorfskola
Högadalsvägen 14
374 41 Karlshamn
 

Studie- och yrkesvägledare:

Nathalie Bram 0735020958

Skolsköterska:
Pia Svensson
0733576149
pia.svensson@karlshamn.se

 

Hitta till oss