Från handen ... via hjärtat ... till huvudet

Daggkåpans Barnstuga och Karlshamns Waldorfskola bedriver verksamhet för förskola, förskoleklass, grundskola årskurs 1-9 samt fritidshem.

Pedagogiskt inspireras vi av och arbetar enligt Waldorfpedagogiken, som kort beskrivet integrerar skapande och kreativitet i konstnärliga och praktiska ämnen med de mer teoretiska. Vi tror att detta utvecklar hela personligheten!Upplevelse, närvaro, engagemang och hjärta är viktiga nyckelord. Hos oss är vi måna om att alla förskolebarn och elever ska känna sig trygga, sedda och accepterade och vi arbetar därför aktivt med att skapa ett klimat där alla kan känna sig välkomna.Är du intresserad av vår barnstuga eller skola så är du välkommen att besöka oss! Mer information finns under Kontakt.

Kontakta oss