Styrdokument

Vi vill att varje elev ska komma till vår skola och känna sig respekterad, accepterad och unik. Elever och vuxna ska känna sig trygga och trivas i sin skolmiljö. Vi behandlar varandra med respekt och ingen diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ingen blir trakasserad eller utsatt för annan form av kränkande behandling.

När våra elever tänker tillbaka på sin tid hos oss vill vi att de ska känna glädje och komma ihåg oss som en skola som tog dem på allvar och som respekterade dem för just deras unika personlighet.

Den lokala arbetsplanen och likabehandlingsplanen är styrdokument och ses över varje år.

Styrelsen

Post

Ordförande

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Suppleant
Suppleant
​​​​​​​Suppleant
​​​​​​​Suppleant

Revisor
Vice revisor

Valberedning
Valberedning
Valberedning suppleant

Namn

Håkan Lindberg

Sanna Andersson
Anna Atmander
Sofie Nilsson
Anette Boman
Anders Qvarnström
Johanna Wigermo
Hampus Meck
Lisa Elmers

Marie Bejmar
Frida Bergquist
Olivia Rimér
Tomislav Lendic

Jonathan Svärd
Veronica Pagels

Cornelius Fischer
Jenny Foglert
Isa Losonci

Period

2022, nyval

2021-22, sittande
2021-22, sittande
2021-22, sittande
2022-23, omval
2022-23, omval
2022-23, omval
2022-23, nyval
2022-23, nyval

2021-22, sittande
2022-23, nyval
2022-23, nyval
2022-23, nyval

2022-23, nyval
2022-23, nyval

2022-23, omval
2022-23, omval
2022-23, nyval

Representerar

Personal, skola

Personal, förskola
Förälder, skola
Förälder, skola
Personal, skola
Förälder, skola
Förälder, skola/förskola
Personal, skola
Förälder, skola/förskola

Personal, förskola
Förälder, skola/förskola
Förälder, skola

​​​​​​​
Förälder, förskola
Förälder, skola

Personal, skola
Personal, förskola
Personal, förskola

Klicka på bilden för att förstora