Styrelsen

2024-25

Ordförande
Philip Turner
Förälder, skola
2024, omval

Revisor
Jonathan Svärd
Förälder, förskola
2024, omval

Revisorsuppleant
Veronica Pagels
Förälder, skola
2024, omval

Ledamot
Anette Boman
Personal, skola
2024-25, omval

Ledamot
Johanna Wigermo
Förälder, skola/förskola
2024, omval, 1 år

Ledamot
Hampus Meck
Personal, skola
2024-25, omval

Ledamot
Isa Losonci
Personal, förskola
2024-25, nyval

Ledamot
Marie Bejmar
Personal/förälder,
förskola/skola

2023-24, sittande

Ledamot
Karolina Nilsson Tröst 
Förälder, skola

2023-24, sittande

Ledamot
Linda Vesterberg
Förälder, skola
2023-24, sittande

Suppleant
Jenny Foglert
Personal/förälder, förskola
2023-24, sittande

Suppleant
Håkan Lindberg
Personal, skola
2023-24, sittande

Suppleant
Kalle Bäck Luckman
Förälder, skola
2024-25, nyval

Valberedning
Cornelius Fischer
Personal/förälder, skola/förskola
2024, omval

Valberedning
Emilia Stenmyr
Personal, skola
2024, omval

Valberedningssuppleant
Gro Andreassen
Personal, förskola
2024, nyval

Styrdokument

Vi vill att varje elev ska komma till vår skola och känna sig respekterad, accepterad och unik. Elever och vuxna ska känna sig trygga och trivas i sin skolmiljö. Vi behandlar varandra med respekt och ingen diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ingen blir trakasserad eller utsatt för annan form av kränkande behandling.

När våra elever tänker tillbaka på sin tid hos oss vill vi att de ska känna glädje och komma ihåg oss som en skola som tog dem på allvar och som respekterade dem för just deras unika personlighet.

Den lokala arbetsplanen och likabehandlingsplanen är styrdokument och ses över varje år.