Vi följer kommunens riktlinjer gällande skolbarnsomsorg, d v s  om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritidshemmet före och efter skoldagen samt på loven. (Är du arbetssökande eller föräldraledig får ditt barn inte vara på fritids.) 

Du betalar en avgift för platsen, som också följer kommunens regler. Man betalar avgiften 12 månader per år och den beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst (brutto). För gifta/sammanboende/registrerade partners räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte. Den som inte betalar avgiften förlorar platsen efter varsel om avstängning.
Om du och barnets andra förälder har separerat och barnet delar sitt boende mellan er, ska ni ha var sin placering om ni båda har behov av barnomsorg. Ni får då var sin faktura på barnomsorgsavgiften utifrån respektive hushålls bruttoinkomst.