Kontakt

Vill du ha direktkontakt med rektor/förskolechef, var snäll och använd kontaktformuläret i fliken till vänster på denna sida. Nedan ligger även blankett att använda vid anmälan om kränkande behandling till rektor/förskolechef samt blankett för klagomål och synpunkter.

Daggkåpans Barnstuga:
Telefon:

Storlekis (3-7 år):  0702-58 70 58
Lillekis (1-3 år): 0702-58 70 52
Köket: 0730-93 60 37

Adress: 
Daggkåpans Barnstuga
Högadalsvägen 14
374 41 Karlshamn

--------------------------------------
Karlshamns Waldorfskola:

Skola/kontor: 0454-840 90

Fritidshemmet Solvinda: 0732-55 35 92

Fritids:
0732-55 35 92
mail: fritids@waldorfkarlshamn.se
 

Sjukanmälan:
Högstadiet: 0454-840 90
Låg- och mellanstadiet: 0732-55 35 92


E-post:
 info@waldorfkarlshamn.se
(till både förskola och skola)

Adress:

Karlshamns Waldorfskola
Högadalsvägen 14
374 41 Karlshamn

​​​​​​​Studie- och yrkesvägledare:

Hanna Källman

Skolsköterska:
Pia Svensson
0733-57 61 49/0454-30 77 42
pia.svensson@karlshamn.se

 

Hitta till oss