Personal Waldorfskolan

Anette Boman

Klasslärare och ämneslärare i matematik
och NO

Paul Ekdahl

Musiklärare

Mia Fingal

Klasslärare

Kim Persson

Resurspedagog

Linda Kavlie Hatch

Resurspedagog,
textilslöjdlärare och administration

Katarina Pattberg Miller

Rektor

Rebecka Johansson

Ämneslärare svenska, engelska

Hampus Meck

Lärare, resurspedagog

Emilia Stenmyr

Klasslärare

Dirk Suckow

Klasslärare

Hanna Stenmyr

Klasslärare

Maria Franzén

Förskoleklasslärare

Markus Larsson

Träslöjdslärare

Cornelius Fischer

Ämneslärare svenska

Jens Brandt

Resurspedagog

Rosie Charbetji

Resurspedagog

Deborah Gregg

Resurspedagog

Christian Bengtsson

Resurspedagog

Victor Johansson

Resurspedagog