Personal Waldorfskolan

Anette Boman

Klasslärare och ämneslärare i matematik
och NO

Paul Ekdahl

Musiklärare

Mia Fingal

Klasslärare

Kim Persson

Träslöjdslärare och resurspedagog

Linda Kavlie Hatch

Resurspedagog,
textilslöjdlärare och administration

Lotta Westerlund

Klasslärare och ämneslärare spanska, engelska

Katarina Pattberg Miller

Klasslärare och rektor

Rebecka Johansson

Ämneslärare svenska, engelska

Emilia Stenmyr

Klasslärare

Dirk Suckow

Klasslärare

Jens Brandt

Resurspedagog

Hampus Meck

Lärare

Cindy Getejanc

Fritidsledare och resurspedagog

Mattias Falck

Förskoleklasslärare

Gustav Boman

Magdalena Runesson
Fritdsledare och resurspedagog