Personal Waldorfskolan

Anette Boman

Klasslärare och ämneslärare i matematik
och NO

Paul Ekdahl

Musiklärare

Mia Fingal

Klasslärare

Kim Persson

Resurspedagog

Linda Kavlie Hatch

Resurspedagog,
textilslöjdlärare och administration

Katarina Pattberg Miller

Rektor

Rebecka Johansson

Ämneslärare svenska, engelska

Dirk Suckow

Klasslärare

Maria Franzén

Förskoleklasslärare

Jens Brandt

Resurspedagog

Emilia Stenmyr

Klasslärare

Hanna Stenmyr

Klasslärare

Cornelius Fischer

Ämneslärare svenska

Guadalupe Lopéz Ureña
Ämneslärare i spanska, resurspedagog

Markus Larsson

Träslöjdslärare

Hampus Meck

Lärare, resurspedagog

Rosie Charbetji

Resurspedagog

Christian Bengtsson

Resurspedagog

Deborah Gregg

Resurspedagog