Kontaktinformation

Telefonnummer

Daggkåpan
Storlekis (3-6 år):  070 258 70 58
Lillekis (1-3 år): 070 258 70 52
Köket: 073 093 60 37

 

Karlshamns Waldorfskola
Skola/kontor: 0454 840 90

Solvinda Fritidshem: 073 255 35 92

Epost

info@waldorfkarlshamn.se

Till både förskola och skola.


fritids@waldorfkarlshamn.se
Till Solvinda Fritidshem.

Sjukanmälan

Högstadiet:
0454-840 90
Låg- och mellanstadiet: 
073 255 35 92

Studie- och yrkesvägledare

Hanna Källman

Skolsköterska

Irene Wahlström
irene.wahlstrom@karlshamn.se

Irene är hos oss varje fredag kl. 08.00-16.00.

Hitta till oss

Daggkåpans Barnstuga
Högadalsvägen 14
374 41 Karlshamn