Klass 4

I klass 4 lär vi känna Sveriges geografi genom berättelsen om Nils Holgersson. Särskilt fokus läggs vid vårt landskap Blekinge. I klass 4 tränar vi oss på att använda karta och karttecken. För att verkligen lära känna landskapet gör vi en tvådagars cykelexkursion längs Mörrumsån ut till havet. Det är trapatsrikt och spännande och vi omges av fantastisk natur! Vi övernattar i vindskydd och gör egen mat längs med vägen. Vi studerar särskilt platser som visar hur människan har använt vatten som resurs. 

Under morgontimmarnas periodläsning läser vi två stora teman i klass 4 - mytologi och vikingatiden. Vi målar gudar i vått-i-vått, vi läser, dramatiserar och och skriver om intressanta händelser, myter och platser. Vi åker också på klassresa till någon forntidsby. 

I matematiken lägger vi stor vikt vid bråkräkning, och vi tränar att dela både praktiskt och teoretiskt. 
Ett stort ämne i klass 4 är zoologi. Vi studerar djurens specialfunktioner och betydelse, såsom elefantens snabel, giraffens hals, och hundens nos. Vi studerar djur i bild, och vi målar och skulpterar själva. I textilslöjden syr vi korsstygn och mjuka djur, och i träslöjden bygger vi fågelholkar. Hela tiden diskuterar och samtalar vi med varandra, detta föder nyfikenhet och ny undran hos barnen. 

Klass 5

Ett stort tema i geografin i klass 5 är Norden. Eleverna läser om de olika nordiska länderna och får en massa kunskap om bl.a. naturresurser och hur man lever i de olika länderna. Vi ritar och studerar kartan.

I historia studerar vi de gamla kulturerna och civilisationerna i Indien, Persien, Mesopotamien, Egypten och Grekland. Vi läser om Indiens gudar och myter, om Zarathustras värld och Gilgamesheposet. Vi lär känna de egyptiska gudarna och när vi kommer till Greklands historia lär vi oss om stadsstater, olympiader, trojanska kriget och lär känna filosofer och vetenskapsmän som påverkat vår världsbild. Ett skådespel om någon av de gamla kulturerna är ett stående inslag.

Ett annat stort ämne i femman är botanik. På hösten studerar vi mossor, lavar, alger och svampar och på våren ser vi hur naturen väcks till liv och går i blom. Som avslutning på ämnet går vi vår botanikvandring över Ryssberget. En härlig tur full av upplevelser!

Klass 6

Geologi är ett nytt, spännande ämne i sexan. Vi lär oss bl.a. om jordens inre, plattrörelser, om vulkaner och jordbävningar. I slutet av vårterminen gör vi en geologivandring som går över Kjugekull och Ivö. Här studerar vi inlandsisens spår och letar fossil efter bl.a. hajar på Ivö Klack!

I anslutning till geologin läser vi geografi. Vi studerar våra olika klimatzoner och fokuserar sedan på Europa. Kartor ritas, hav och bergskedjor studeras, länder och huvudstäder lärs in... Eleverna får varsitt valfritt land att arbeta och redovisa om. Akustik och optik är också ett ämne i sexan. Här tar vi in mycket experiment och lär oss om hur ljud och ljus fungerar.

I sexan händer det mycket med eleverna.

De får upp ögonen får omvärlden och orättvisor. De älskar att diskutera och vill få utlopp för sitt rättvisetänk. Nu är det en bra tid att ta in arbetet med tidningen "Globen" i klassrummet. I arbetet med den får de läsa mycket om hur barn har det i andra länder och de får verkligen chans att diskutera om orättvisor och annat. Vi arbetar också med barnkonventionen i sexan och även här brukar det bli livliga diskussioner!