Förskola
 

I september 1990 öppnade Daggkåpans barnstuga som är en waldorfförskola. Vi finns idag i fina lokaler i f.d. Högadalsskolan som vi delar med Karlshamns Waldorfskola.

Vi som arbetar med barnen har en helhetssyn som gäller såväl den yttre miljön som omsorgen om den lilla människan. Barnen är mellan ett och sex år gamla. Vi har för närvarande 52 inskrivna barn på förskolan.

Daggkåpans barnstuga drivs som en ekonomisk förening och har en styrelse där föräldrar och personal är representerade. Som förälder är man medlem i den ekonomiska föreningen. Tillsammans med styrelse och personal delar man ansvaret för att Daggkåpan ska blomstra och utvecklas.

Föräldramedverkan består av helgstädning av våra lokaler, och man kan också  delta i höst- och vårträdgårdsdag, hjälpa till vid utflykter och högtider...reparationsarbeten, nytillverkning och styrelsearbete.

Våra  öppettider är 06.30-17.00
Vi har dock möjlighet att utöka  öppettiderna vid behov och följer då kommunens öppettider 6.15 - 18.30.  Har man behov av omsorg efter kl 17.00 är det viktigt att kommunicera det med personal i god tid så att vi kan anpassa schemat.