Kontakt & Ansökan

Ring oss gärna och boka en träff! Det går också att fylla i vårt ansökningsformulär här på hemsidan.
 

Lillekis (1-3 år)

070 258 70 52

Storlekis (3-6 år)

070 258 70 58

Vår kö hanteras genom barnomsorgen på Karlshamns kommun. Anmäl ansökan om placering hos oss till kommunens barnomsorg, antingen via  Förskola och fritidswebben  
eller per telefon till kommunens barnomsorgshandläggare.