Waldorfpedagogiken

I september 1990 öppnade Daggkåpans barnstuga, som är en waldorfförskola. Vi som arbetar med barnen har en helhetssyn som gäller såväl den yttre miljön som omsorgen om den lilla människan. 

Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan - tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt.

På Daggkåpan råder en kultur som bidrar till en förståelse för att varje människa är unik och att vi alla tillsammans skapar vårt sociala samhälle. Waldorfförskolläraren ska med sin pedagogiska kompetens hjälpa och stärka de barn som har svårigheter, är osäkra eller känner sig utsatta. Varje barn ska bli sett och bemötas med respekt.

Vi lyder under konventionella styrdokument, som förskolans läroplan lpfö18 och waldorfförskolans egen läroplan "En väg till frihet".
 

Vardagen

Livet på Daggkåpan präglas av årstidernas rytm.

Hösten till exempel, är skördandets årstid. Barnen gör vandringar i skogen och plockar nötter, kastanjer och svamp. I uteleken binder man lönnkronor, sätter vårens blomsterlökar och gör trädgården redo att möta vintern. Skördefest ( Mikaeli), lyktfest (S.t Martin) och adventsfest firas och man sjunger de sånger och berättar de sagor som hör just hösten till. Barnen är med i de praktiska förberedelserna i att göra en fest, det skapar förväntningar och stämning. Detta återkommer varje år som en rytm. Även dagen och veckan har sin rytm som gör att barnen tryggt kan känna igen sig.

I allt detta är dock den fria leken viktigast. Med det menar vi den lek som är fri från de vuxnas styrning och som främjar barnens skapande fantasi. I leken speglar barnen omvärlden och lär sig därmed förstå den. Barnen tränar sig i att finna egna lösningar på problem. Barnet ska ostört få göra efter och härma den vuxne.

För de små barnen, mellan 1-3 år, som har andra primära behov än de lite större, finns alltid en vuxen som kan ge värme och omsorg. Mat, sömn, utevistelse i trädgården och sånger och ramsor som är enkla ger de minsta Daggkåpebarnen trygghet och lugn.

Miljön

Inne-och utemiljön är av stor betydelse för oss. Vi strävar efter att skapa en lugn, varm och hemlik miljö. Leksakerna, som ofta är handgjorda är tillverkade av naturmaterial, såsom trä och textil, och har enkla former, vilket utvecklar barnens fantasi och krativitet. Det finns inga specifika "pojk- eller flickleksaker" som ger könsstereotypa signaler till barnen.

Vi vistas mycket ute i vår trädgård varje dag, i alla väder.  Således är utemiljön en viktig del av barnstugan. Vi vill att trädgården ska stimulera barnens fantasi och uppmuntra till lek och rörelse. Den ska också väcka barnens intresse för natur och miljö. Vi har uterum, odlingssängar och snart ett hönshus, med liten hönsgård och hönor som vi ska pyssla om varje dag igen. Daggkåpans trädgård kommer att växa fram över tid och en del av skapandet vävs in i det pedagogiska arbetet med barnen.

De sånger, sagor och ramsor som Daggkåpebarnen lyssnar till, sjunger och berättar de vuxna för barnen. Vi har tillgång till platta och den används tillsammans med sin pedagog.