Grundskola
 

År 2000, då förskolan Daggkåpan firade tioårsjubileum, dök tanken på att starta en skola upp bland några av Daggkåpans föräldrar. Målet var en skola med stimulerande miljö och engagerad personal. Skolverket beviljade tillstånd för Karlshamns Waldorfskola i december 2001 och skolan startade i augusti 2002. Vi har sedan dess successivt byggt ut verksamheten och har idag grundskola med årskurs 1 - 9.

Allt fler människor har insett att barn, precis som vuxna, behöver mer än bara teoretiska kunskaper för att bli hela människor. På vår skola ingår bild, hantverk, musik och eurytmi som metoder för ett lustfyllt lärande och för att utveckla kreativitet och en positiv självbild.

Waldorfskolans värderingar har alltid inneburit att genom hänsyn och ansvar leva i samklang med naturen och människan. Tanken om Hållbar Utveckling har funnits lika länge i vårt uppdrag som waldorfidén existerat. För oss betyder Hållbar Utveckling att vi skall kunna lämna över ett jordklot till våra barnbarn som är i ekologisk och social balans.

Trygghet och socialt ansvar är något som skolan aktivt arbetar med. Barnen lär sig tidigt att ta hänsyn till varandra. En sund självbild, men även medkänsla och solidaritet för de som är svagare, är något som eleverna får med sig på vägen.

Återkommande aktiviteter där föräldrar deltar skapar också en varm gemenskap i klassen och på skolan.

Vi låter hela människan gå i skolan - inte bara huvudet, men vi tummar inte på kvalitén när det gäller kärnämnena. En måttstock på det här är att våra elever presterar lika goda resultat på de nationella proven i nian som elever i den kommunala skolan.