Välkommen till Waldorfskolans Högstadium!

På vårt högstadium fördjupar du dina kunskaper i historia, matte, biologi och alla andra ämnen genom periodläsning, där vi studerar varje ämnesområde under en längre tid. Vi arbetar ämnesövergripande, med konstnärliga och praktiska inlag,  och du kan utvecklas och utmanas utifrån dina egna förutsättningar och intressen. Vårt mål är du ska känna att du blir klar med dina uppgifter och att du fått meningsfulla kunskaper som du har användning av i livet. Allas talanger och individualitet är värdefulla tillgångar i klassgemenskapen!

Vi följer samma nationella mål och betygskriterier som den kommunala skolan. Detta innebär att du har samma förutsättningar att möta gymnasievärlden när du slutar slutar nian hos oss som alla andra elever.Vårt mål är också att du ska ha ett bra självförtroende med dig i bagaget, att du ska tro på din egen förmåga att du ska ha kvar lusten att lära. 

Hos oss lägger vi stor vikt vid att eleverna ska utveckla teoretiska kunskaper och vi tummar inte på kvaliteten i de teoretiska ämnena, men vi erbjuder också rika tillfällen att utveckla även andra sidor och förmågor.
 

Gillar du, eller är du nyfiken på att...

...måla, smida och skulptera?

Älskar du musik eller vill lära dig att spela ett instrument eller kanske sjunga i kör eller spela i ett band

Vill du vara ute mycket i naturen och delta i exkursioner med övernattningar, fjällvandra och paddla kanot, m.m.?

Tycker du att solidaritet och globala frågor är intressanta och viktiga? Vi är Global friendskola och har en fadderskola i Gambia, och en solidaritetsgrupp där du kan delta i olika arrangemang, caféer och insamlingar!

Tycker du att vårt sätt att lära verkar intressant? Tror du att det är viktigt att hela människan får näring genom använda händer, hjärta och huvudet i ett lärande som engagerar och förbereder dig för att med lust och självförtroende gripa dig an framtidens utmaningar? Då kommer du att trivas hos oss på Waldorfskolan!

Våra Profiler

Från och med årskurs 6 kan barnen välja profil. Waldorfskolan har flera olika profiler.

Konst

På konstprofilen fördjupar vi oss i material och tekniker två och tredimensionellt. Det finns utrymme för experimenterande med olika färger och material. Vi jobbar bl.a. med olja och akryl, där vi provar de olika färgernas egenskaper.

Musik

Vi erbjuder flera inriktningar; körsång, spela i band, och röstvård/folklig musik. Det är inte ovanligt att elever väljer flera av dessa. Undervisningen utvecklas från unison sång och flöjtspel till stämsång, musicerande i band och soloinsatser.

Äventyr

Äventyrsprofilen träffas några gånger under varje termin och åker ut på just små äventyr! Vi har prövat att åka slalom och längdskidor, padlat havskajak och vi har ridit på islandshästar. Många fler äventyr planeras!

Instrument

Vi erbjuder undervisning i gitarr, bas, flöjt samt trummor.

Slöjd

Vi återvinner textiler och tillverkar  nya kläder, bruksföremål. Provar på nya tekniker inom bl.a textila hantverk.

Hantverk

På hantverksprofilen arbetar vi mycket med att tälja och lära känna olika träslag. 

Tyska

Är du intresserad av språk och vill lära dig ytterligare ett? Då är tyskaprofilen perfekt! Vi träffas 2 gånger i veckan och lär oss språket. 

Golf

Vill du prova på riktig golf och träna på att svinga klubban? Då är golfprofilen något för dig. Vi träffas en gång i veckan under säsong och åker ut till banan. 

Varmt välkommen!

Klass 7

I klass 7 börjar våra elever i högstadiet med känslan av att något nytt tar vid! Nu byts klasslärarskapet mot ämneslärare och mentorer, men fortfarande finns samma fina, nära kontakt mellan lärare och elev som tidigare, vi är bara något fler som finns runt ungdomarna under skoldagarna!

I 13 årsåldern kan vi märka att barnet har mognat på många sätt och nu gärna engagerar sig i samhällsfrågor och vill vara med och förändra. Vårt arbete med tidningen Globen och framröstningen av någon i världen som gjort mycket för andra är ett fint sätt att fånga upp detta nyvaknade omdöme och engagemang. Arbetet med Globen påbörjas i klass 6.

I samhällsorienterande ämnen fortsätter temat "mänsklighetens väg" som startats redan i mellanstadiet, där samhällsämnen i möjligaste mån vävs samman. Så läser vi exempelvis om ursprungsreligioner samtidigt som vi repeterar mänsklighetens tidiga historia, och om familjen i samhällskunskap när vi samtidigt skriver om hur familjen såg ut under jägarstenåldern.

I slutet av årskurs 7 läser vi om hur människan riktar blicken mer mot yttervärldens fenomen i den pånyttfödelse renässansen kan betraktas som. Nu rivs murar runt städer och kloster, samhällen bildas och nya världar upptäcks. Även barnet vill gå sin egen väg och "riva murar", gärna tillsammans med någon! Tiden runt 1400 - 1500 talet präglas av upptäckter, exempelvis inom konsten. Leonardo Da Vincis detaljrika kartläggning i bild av hur saker och ting hänger ihop är tacksamma teman i klass 7. Nya tankar och en ny världsbild växer fram genom Galilei, Copernicus och Kepler - tacksamma teman i såväl SO och NO. Att hålla fast vid en ståndpunkt och våga utmana när det är nödvändigt blir föremål för diskussioner och funderingar hos eleverna som ofta ställs inför samma utmaning - att våga stå fast, men också att våga förändras!

Samtliga teman levandegörs genom eget bildskapande, skrivande av kreativa texter, dramatiseringar och genom rika tillfällen till reflektion och diskussion.

Klass 8

Den strävan efter ideal att hålla sig till och begynnande självständighet vi kan se hos barnen i klass 7 utvecklas under klass 8 ofta till en längtan och strävan efter frigörelse och frihet. I historia möter vi detta genom att studera Franska revolutionen. Med slagorden "frihet, jämlikhet, broderskap" studeras hur människor genom samarbete kan nå gemensamma mål. Men revolutionen ledde också till ett skräckvälde, och vi funderar på vad det kan komma sig att kamp ofta verkar gå till överdrift och faktiskt kostar människor livet. Finns det alternativa sätt att protestera på? Är det möjligt att förändra utan att förföljda blir förföljare? I den här åldern vill eleven gärna se saker och ting som rätt eller fel - svart eller vitt.

I konstämnet får färgerna vila ett tag och vi tränar att teckna i den breda skalan från svart till vitt. Vi använder tusch, kol, blyerts i bildskapandet, och tittar vi riktigt noga ser vi ju att här finns en hel värld av nyanser! Här finns gråzoner, här finns skuggor, här finns ljus!

En viktig upptäckt även för hur vi använder vårt omdöme. Allt är inte, när allt kommer omkring, svart eller vitt.
I religionskunskap möter vi islam och kan konstatera att det är en religion vars företrädare historiskt många gånger varit mycket tolerant mot andra religioner. Samhällsläran tar upp ideologier och partipolitik. Finns några av grundtankarna kvar?

Som avslutning läser vi om barnarbete under 1800 - talets tidiga industrialism. Här får
14- åringen verkligen använda sin känsla för rätt och fel och det brukar bli engagerade texter och diskussioner om hur barn behandlas och borde behandlas. Mänskliga rättigheter behandlas också i klass 8, tillsammans med barnkonventionen.

Klass 9

Årskurs 9 präglas av samband, syntes, att väga olika åsikter mot varandra och bilda sig en egen. Vi sammanfattar våra nio år tillsammans både socialt och kunskapsmässigt. Vi knyter ihop säcken! Samtidigt blickar vi framåt, mot nya äventyr! Nu präglas undervisningen hos oss av ökad självständigthet, det gäller nu att klara att själv ta ansvar för att planera studier, att jämföra, analysera och beskriva. Det är viktiga färdigheter att ha tränat upp inför gymnasiestudier! Självklart forstsätter vi också att teckna, måla, dramatisera, skapa! 

Nationella prov tar stor del av vårterminen, och pekar in mot framtiden. Eleverna får träffa syv och går på infoträffar om gymnasievalen. 
 

Vi hoppas att våra elever i klass 9 har utvecklats till trygga, nyfikna unga människor, som med råg i ryggen och framtidstro tar sig an nya äventyr!