Lågstadiet

Härmningskrafterna som i förskoleåldern till stor del kom till uttryck i leken, förvandlas hos förstaklasseleven alltmer till nya förmågor som uthållighet och koncentration på givna uppgifter. Ännu är eleverna i en ålder då upplevelser och aktivt kunskapande gör vida djupare intryck än bara faktakunskaper.

Folksagor med sin livsvisdom och psykologi ger oändliga mängder av stoff. Två systrar, tre bröder, sju dvärgar eller tolv svanar ger uppslag till talförhållanden och matematik. Redan från ettan får eleverna rikligt med övning att framträda inför klassen, främst genom återberättning av sagan.
 

Den vuxnes engagerande röst och närvaro ger kommunikation, liv och nyanser. Genom naturberättelser, där växter och djur, sol, måne och stjärnor talar sitt språk får barnen en första kännedom om världen.

Berättelser ger nya aspekter i fabler och legender, fabeln talar mer till förståndet, legenden till djupare moralistiska skikt i själen.

Bild, skapande och konstnärliga aktiviteter är en väg och metod till lärande i alla ämnen.

Klass 1

Förstaklassaren får bada i folksagor och muntligt berättande. Våra gamla folksagor innehåller mycket visdom som barnet bär med sig genom livet. Förutom den livskunskap som sagorna ger tror vi att lärarens muntliga berättande är av stort värde. Idag är vi alla matade med information i form av bilder. Att sitta i ringen, fångas av lärarens berättelse och skapa sina egna inre bilder tror vi är mycket värdefullt. Även i matematiken lär barnen känna siffrornas olika individualitet genom fantasi och sagor.

Matten ska också sitta i kroppen. Vi ramsar, sjunger, hoppar och klappar talföljder och multiplikationstabeller. Vi gör övningar med garnnystan i ringen. I formteckningen lär sig eleverna använda de raka och böjda former som våra bokstäver och siffror består av, i en mängd olika mönster. Handen övas för skrivandet. Olika geometriska former tecknas i matematiken.

Vår skola har en NO/miljöprofil. Vårt främsta mål i NO undervisningen på lågstadiet är att eleverna ska få uppleva naturen som en plats för förundran och glädje. Förutsättningen för att skapa miljötänkande individer är att de känner en sådan stor kärlek för naturen att denna är värd att värna och bry sig om. Därför är vi helt enkelt ute väldigt mycket. Vi lär känna djur och växter under olika årstider. Vi lär känna de vanligaste individerna i våra ekosystem. Vi håvar, experimenterar och lagar mat ute.

Läraren berättar natursagor; korta berättelser som i sagoform ska ge en faktakunskap som eleven bär med sig. Vi har även ett nära samarbete med Ire naturskola där eleverna kommer att få arbeta med olika NO teman under sina nio år hos oss. Här får vi också en konkret upplevelse av vår egen hembygdshistoria.

På waldorfskolan börjar vi med två främmande språk redan i klass 1, det vill säga spanska och engelska. Detta beror på att elevernas härmningsförmåga fortfarande är stor och vi tänker att man har chansen att lära sig språket lite på samma sätt som man en gång lärde sig sitt modersmål. Språkundervisningen präglas därför av samtal, små teatrar, lekar, sånger, ramsor med månader, färger, osv. Dessa kommer barnen att möta under ett par år, för att sedan vara redo att skriva ner dem i sina periodhäften i tredje klass.

Barnens första skolår avslutas med en resa, med övernattning till sagoön Hanö. Bönsäckens rundslipade stenar och Vindhallas grottor ger härliga tillfällen till lek och sagoskrivande. Det är inte svårt att föreställa sig drakar och jättar på denna magiska ö!

Klass 2

I klass 2  lever vi i fablernas och legendernas värld. Vi målar fablerna och övar oss flitigt med färgerna för att skapa härliga nyanser och stämningar. I tvåan läser man de gamla legenderna som visar på människor som vågat följa sitt hjärtas röst, trots att de hånades och bespottades eller fått lämna allt de hade. Vi får höra berättelserna om Sankt Martin, Sankta Lucia och Sankt Nikolaus.
 
I matematik jobbar vi med de gamla måtten både praktiskt och teoretiskt. Eleverna får prova på att mäta med fot, tum och aln. Vi tränar även positionssystemet och de romerska talen passar också bra in här för att se siffrornas positioner.

Klass 3

I klass 3 jobbar vi med de gamla ur-yrkerna. Vi besöker kanske en fiskare, en smed eller en lantbrukare. Vi sår  potatisar, pumpor, solrosor och mycket mer i vårt trädgårdsland. Detta skördar man sedan när höstterminen i trean börjar. Vid vårt besök hos bonden lär vi oss om hur han gör med säden, djurhantering, mjölkning, kärna smör, sålla mjöl, och göra yoghurt. Vi lär oss om smeden, tar reda på vad hans verktyg heter och eleverna får prova på att smida själva. Varsin krok eller kanske  något halsband. Vi lär oss om stenhuggaren och får besöka "gruvan" och leta kristaller.

Vi målar skapelse-berättelsen och övar här väldigt mycket att hantera färger. Vi blandar olika färger och får fram vackra stämningar och nyanser. Till skapelseberättelsen skriver vi vackra texter till varje bild och pyntar med en formteckningsram runt.