Lågstadiet årskurs 1-3

Härmningskrafterna som i förskoleåldern till stor del kom till uttryck i leken, förvandlas hos förstaklasseleven alltmer till nya förmågor som uthållighet och koncentration på givna uppgifter. Ännu är eleverna i en ålder då upplevelser och aktivt kunskapande gör vida djupare intryck än bara faktakunskaper.

Folksagor med sin livsvisdom och psykologi ger oändliga mängder av stoff. Två systrar, tre bröder, sju dvärgar eller tolv svanar ger uppslag till talförhållanden och matematik. Redan från ettan får eleverna rikligt med övning att framträda inför klassen, främst genom återberättning av sagan.

Den vuxnes engagerande röst och närvaro ger kommunikation, liv och nyanser. Genom naturberättelser, där växter och djur, sol, måne och stjärnor talar sitt språk får barnen en första kännedom om världen.
Berättelser ger nya aspekter i fabler och legender, fabeln talar mer till förståndet, legenden till djupare moralistiska skikt i själen.
Bild, skapande och konstnärliga aktiviteter är en väg och metod till lärande i alla ämnen.