Karlshamns Waldorfskola

I september 1990 öppnade Daggkåpans Barnstuga. År 2000, då förskolan Daggkåpan firade tioårsjubileum, dök tanken på att starta en skola upp bland några av Daggkåpans föräldrar. Målet var en skola med stimulerande miljö och engagerad personal. Skolverket beviljade tillstånd för Karlshamns Waldorfskola i december 2001 och skolan startade i augusti 2002.

Allt fler människor har insett att barn, precis som vuxna, behöver mer än bara teoretiska kunskaper för att bli hela människor. På vår skola ingår bild, hantverk, musik och eurytmi som metoder för ett lustfyllt lärande och för att utveckla kreativitet och en positiv självbild.
 

Waldorfskolans värderingar har alltid inneburit att genom hänsyn och ansvar leva i samklang med naturen och människan. Tanken om Hållbar Utveckling har funnits lika länge i vårt uppdrag som waldorfidén existerat. För oss betyder Hållbar Utveckling att vi skall kunna lämna över ett jordklot till våra barnbarn som är i ekologisk och social balans.

Trygghet och socialt ansvar är något som skolan aktivt arbetar med. Barnen lär sig tidigt att ta hänsyn till varandra. En sund självbild, men även medkänsla och solidaritet för de som är svagare, är något som eleverna får med sig på vägen.

Återkommande aktiviteter där föräldrar deltar skapar också en varm gemenskap i klassen och på skolan.
Vi låter hela människan gå i skolan - inte bara huvudet, men vi tummar inte på kvalitén när det gäller kärnämnena. En måttstock på det här är att våra elever presterar lika goda resultat på de nationella proven i nian som elever i den kommunala skolan.

Pedagogiken

Waldorfpedagogiken grundar sig på djup kunskap om barnens olika mognads- och utvecklingsfaser. Vi vill utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så mycket som möjligt och genom att varva detta utvecklar barnen fantasi, kreativitet och intellektuell förmåga.
 

I Waldorfskolan kommer du kanske att stöta på några ämnen och begrepp som du inte tidigare mött, som exempelvis eurytmi och formteckning. Eurytmi är en rörelsekonst som kan utveckla social medvetenhet, självkänsla och kroppsmedvetenhet. Den används också till exempel för bokstavsinlärning, matematik och geometri.
Formteckning är ett viktigt ämne i Waldorfskolan vid bland annat skrivinlärningen. Barnen övar upp handens skicklighet. De formar geometriska figurer, raka streck, bågar och cirklar. I början används tjocka kritor och stora papper.

Många förknippar waldorfpedagogik med att arbeta nära naturen och använda mycket naturmaterial. Vi vill få barnen att känna en tillhörighet med naturen och världen genom att låta dem plantera, skörda, baka, karda, tova, snickra osv. Vi använder rena naturmaterial och ekologiska råvaror så långt det går. Vi följer naturens växlingar och årets rytm. Vi tror att genom att visa dem på allt det stora, fantastiska som omger oss kan en känsla av ödmjukhet, förundran och respekt utvecklas.
 

Kort om våra exkursioner

 I waldorfskolan läser vi inte bara om våra omgivningar, om ekologiska system, geologi, geografi eller miljö, vi vistas också mycket och ofta på platser som är intressanta att studera, lära känna eller bara "vara" i. Vi iakttar, mäter, gör experiment, tränar oss i samarbete och vi tränar på att klara alla möjliga strapatser.

Några exempel på våra omtyckta och givande exkursioner är vår botanikvandring på Ryssberget där vi samlar och studerar olika arter till våra egen växtpressar, geologivandringen på Kjugekull och Ivö, vår fjällvandring i klass 7 och våra återkommande besök på den geologiskt intressanta lilla ön Hanö som vi besöker varje år i klasserna 1-3.

Vi tror att våra elever, genom att ofta vistas i mark och natur, utvecklar en alldeles naturlig kärlek för vår jord. Hållbar utveckling måste nog börja med att först vilja värna om miljön. Det är ju trots allt, med Harry Martinsson ord "ont om jordklot".

Undervisningen

Schemat i Waldorfskolan rättar sig efter barnets dygnsrytm. På morgonen är uppmärksamheten och förmågan att ta upp information som störst. Då läser vi de så kallade kunskapsämnena (tanke). Vi fördjupar oss i ett område flera veckor, periodläsning. Med periodläsning hinner engagemanget fördjupas, man får kontinuitet och upplever att det finns en röd tråd i varje ämne. Detta gör att det känns meningsfullt och intressant. Mitt på dagen kommer ämnen som talar till det rytmiska och känslan. Hit hör till exempel konstnärliga ämnen och språkundervisning.På eftermiddagen är det kroppens och viljans tur. Här ligger ämnen som gymnastik och hantverk.

Eleverna sammanställer sina intryck från lärarens berättelser i sina egenhändigt tillverkade böcker, periodhäften. Färdiga läroböcker och fackböcker används som bredvidläsning, och i de högre klasserna för att sammanställa fakta som grund i eget skrivande och lärande. Målet är att skapa starka inre bilder hos eleverna och stimulera deras skaparkraft. Vi tror också att samtal, utbyte av tankar, åsikter och ståndpunkter främjar lärande och utvecklar elevernas förmåga att ta ställning. 

Det talade ordet är lärarens främsta redskap i Waldorfskolan. Den mänskliga kontakten i berättandet ger en närhet och kvalitet som inte kan förmedlas av färdigtryckta läroböcker.

Ungefär en gång i månaden visar barnen för kamrater, föräldrar och lärare inslag ur undervisningen, till exempel genom sång musik och drama. Efter varje läsår skriver läraren ett brev, en beskrivning av elevens utveckling och prestationer under året, som eleven får med sig hem.

ENKOKIDONGOI

Waldorfskolan i Karlshamn har en systerskola i den lilla massajbyn Enkokidongoi i Kenya. Vi vill att våra elever ska lära känna andra kulturer och se hur andra människor lever.

På vår senaste månadsfest "Waldorf Aid" (juni 2019) gjordes en insamling där vi fick ihop 16 800 kronor till Noontoto Primary School! Pengar som kommer gå till skolmat och skolavgifter för många behövande i byn. 
Elever från klass 6 brevväxlar med elever i Enkokidongoi .  Vi hoppas att de ska kunna åka till  Kenya någon gång under  högstadiet och hälsa på!

Till höger syns ett brev från den tacksamma rektorn, samt en en månads matkostnad för 500 elever, ca 5100 sek. Månadens meny består av majs, bönor, salt och olja.