Synpunkter och klagomål

Du som är förälder eller elev är välkommen att lämna synpunkter och reflektioner på vår verksamhet och på vårt arbete genom att använda formuläret nedan.  
 
Även du som vill komma i kontakt med oss på Daggkåpans Barnstuga eller Waldorfskolan kan använda formuläret nedan.
 
Vi lovar en personlig återkoppling inom en vecka!

Kontaktformulär

Klagomålshantering

Till vårdnadshavare, elever och medarbetare vid Karlshamns waldorfskola, Daggkåpans barnstuga och fritidshemmet Solvinda:

Enligt den nya skollagen skall varje huvudman upprätta rutiner för hur man tar emot och behandlar klagomål på verksamheten. Det kan handla om allt ifrån att man har åsikter om hur något sköts eller att man är missnöjd med något. Vi vill gärna veta när något inte fungerar så att vi kan försöka att förbättra vår verksamhet. Vi ser dina synpunkter och klagomål som en tillgång i vårt arbete med att säkra en bra kvalitet och dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet. Vi hoppas naturligtvis att vi har en så bra dialog att synpunkter och klagomål kan tas upp med berörda pedagoger direkt då de uppstår eller i samband med utvecklingssamtal och liknande men ibland kan det vara bra att formalisera vissa saker. Därför har vi tagit fram följande rutiner.

Vänd dig i första hand till ansvarig pedagog, i en muntlig dialog brukar man oftast snabbt kunna finna bra lösningar.

I andra hand eller om du inte känner dig tillfreds med lösningen vänder du dig till rektor. Anmälan kan göras muntligt eller skriftligt. Rektorn tar emot ditt klagomål och informerar dig direkt om att ärendet är registrerat, inom 7 arbetsdagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare.

Om du fortfarande inte är nöjd med den kontakt eller de förslag till åtgärder som du fått är det ytterst är styrelsen för Daggkåpans ekonomiska förening som är ansvarig för att brister i verksamheten åtgärdas. Anmälan kan göras muntligt eller skriftligt till styrelsens ordförande som omgående informerar dig om att ditt ärende blivit registrerat, och inom 7 arbetsdagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare. I samtliga fall dokumenteras ditt ärende för fortsatt förbättringsarbete. Vissa beslut i verksamheten kan också överklagas. Hur man överklagar skall framgå på beslutet. För att underlätta förfarandet har vi tagit fram en enkel blankett som kan mailas eller skickas in till rektor som ansvarar för att vidareskicka ärende som ska utredas av styrelsen.


Vill du ha direktkontakt med rektor, var snäll och använd kontaktformuläret på startsidan. Nedan ligger även blankett att använda vid anmälan om kränkande behandling till rektor samt blankett för klagomål och synpunkter.

Blanketter