Elevhälsovård

Vi samarbetar med Karlshamns kommun kring elevhälsovården. Vi har genom detta samarbete tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog. 
 

Skolsköterska
Pia Svensson 
Pia är hos oss varje torsdag kl. 08.00-16.30
Drop-in 09.45 -10.15
Telefon 073 357 61 49 och 0454-30 77 42

Epost: pia.svensson@karlshamn.se
 

Specialpedagog
Marika Ivarsson

Kurator
Marie Lendic