Elevhälsovård 

Vi samarbetar med Karlshamns kommun kring elevhälsovården. Vi har genom detta samarbete tillgång till skolsköterska, skolkurator, skolläkare och skolpsykolog. Specialpedagogisk kompetens finns på skolan. 

Skolsköterska:
Pia Svensson 
Pia är hos oss varje torsdag kl. 08.00 - 16.30
Drop-in 9.45 - 10.15
telefon 0733-576149 och 0454-307742

epost: pia.svensson@karlshamn.se
 

Specialpedagog


Studievägleding. SYV
Nathalie Bram
telefon 073-5020958