Elevhälsovård 

Vi samarbetar med Karlshamns kommun kring elevhälsovården. Vi har genom detta samarbete tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog. 


 

Skolsköterska:
Pia Svensson 
Pia är hos oss varje torsdag kl. 08.00 - 16.30
Drop-in 09.45 - 10.15
telefon 0733-576149 och 0454-307742

epost: pia.svensson@karlshamn.se

 

Specialpedagog:
Marika Ivarsson

Kurator:
Marie Lendic


Studievägleding. SYV
Nathalie Bram
telefon 073-5020958