Vår organisation

Daggkåpans Barnstuga och Karlshamns Waldorfskola drivs av Daggkåpans ekonomiska förening. Som "waldorf- eller daggkåpeförälder" är man medlem i den ekonomiska föreningen. Verksamheten styrs av en styrelse som består av  föräldra- och personalrepresentanter. Styrelsen väljs på den årliga föreningsstämman. Den dagliga verksamheten leds av skolans och förskolans kollegium, och skolans rektor och tillika förskolechef.

Föräldrarna, tillsammans med styrelse och medarbetare, delar ansvaret för att barnstugan och skolan ska blomstra och utvecklas.

På barnstugan betalar man barnomsorgsavgift som följer Karlshamns kommuns barnomsorgstaxa. En friskola finansieras genom en skolpeng som följer varje barn, precis på samma sätt som i en kommunal skola. Du behöver alltså inte betala någon avgift för att ditt barn går i Karlshamns Waldorfskola.
 

Karlshamns Waldorfskola och Daggkåpans Barnstuga lyder under samma nationella läroplaner och styrdokument som alla andra skolor och förskolor, vi kompletterar de nationella styrdokumentet med vår waldorfpedagogiska läroplan och målbeskrivning "En väg till frihet".  Systematiskt kvalitetsarbete sker regelbundet och skolans elever deltar i de nationella proven och får betyg enligt nationella riktlinjer. Under sin skoltid får eleverna förutom skriftliga omdömen även ett läsårsbrev efter avslutat läsår, något som vi upplever kompletterar det nationella betygssystemet på ett positivt och nödvändigt sätt.
 

Med barn i verksamheten kommer du ha en nära kontakt med pedagoger, lärare, elever och föräldrar på skolan. Förutom att gå på föräldramöten kan du delta i föräldrautbildningar, högtidsfester, månadsfester eller engagera dig i praktiska göromål på skolan i någon av våra arbetsgrupper.

Föräldraföreningen för Waldorfpedagogik


FFW ligger i träda, tyvärr.
Vi söker intresserade, nyfikna, engagerade föräldrar som vill ta tag i denna förening och få den att blomstra igen!

Välkomna att höra av er!


 

FFW - Föräldraföreningen För Waldorfpedagogik är en ideell förening för oss som har barn i verksamheten på Daggkåpan och /eller Waldorfskolan.
 

Tillsammans kan vi åstadkomma mycket till glädje för våra barn, för föräldrar och pedagoger!
 

Det finns bara goda syften, såsom att öka kunskapen om waldorfpedagogik, marknadsföra vår fina skola och förskola, spräcka fördomar och ha trevligt! Föreläsningar, föräldrastudium,  musikcafé...
 

Du stödjer verksamheten genom ditt engagemang och genom att bums sätta in årsavgiften 100 kr på vårt konto i sparbanken 8153-9 4 237 121-1.
 

OBS! Glöm inte att namnge din insättning!

 

Önskar du kontakt med FFW är du välkommen att ringa

Ordf. Marie Bejmar        0706 07 36 46