Vår organisation
 

Daggkåpans Barnstuga och Karlshamns Waldorfskola drivs av Daggkåpans ekonomiska förening. Som "waldorf- eller daggkåpeförälder" är man medlem i den ekonomiska föreningen. Verksamheten styrs av en styrelse som består av  föräldra- och personalrepresentanter. Styrelsen väljs på den årliga föreningsstämman. Den dagliga verksamheten leds av skolans och förskolans kollegium, och skolans rektor och tillika förskolechef.

Föräldrarna, tillsammans med styrelse och medarbetare, delar ansvaret för att barnstugan och skolan ska blomstra och utvecklas.

På barnstugan betalar man barnomsorgsavgift som följer Karlshamns kommuns barnomsorgstaxa.

En friskola finansieras genom en skolpeng som följer varje barn, precis på samma sätt som i en kommunal skola. Du behöver alltså inte betala någon avgift för att ditt barn går i Karlshamns Waldorfskola.

Karlshamns Waldorfskola och Daggkåpans Barnstuga lyder under samma nationella läroplaner och styrdokument som alla andra skolor och förskolor, vi kompletterar de nationella styrdokumentet med vår waldorfpedagogiska läroplan och målbeskrivning "En väg till frihet".  Systematiskt kvalitetsarbete sker regelbundet och skolans elever deltar i de nationella proven och får betyg enligt nationella riktlinjer. Under sin skoltid får eleverna förutom skriftliga omdömen även ett läsårsbrev efter avslutat läsår, något som vi upplever kompletterar det nationella betygssystemet på ett positivt och nödvändigt sätt.

Med barn i verksamheten kommer du ha en nära kontakt med pedagoger, lärare, elever och föräldrar på skolan. Förutom att gå på föräldramöten kan du delta i föräldrautbildningar, högtidsfester, månadsfester eller engagera dig i praktiska göromål på skolan i någon av våra arbetsgrupper.

Föräldraföreningen för Waldorfpedagogik i Karlshamn, FFW, är en ideell förening för oss som har barn i verksamheten på förskolan och/eller Waldorfskolan. Läs mer om FFW på deras hemsida (se länkar).